Nieuws

Academiegebouw

onderdeel stadstour

Stadstour: Met flitspresentaties van Nederlands Volksbuurtmuseum, Het Utrechts Archief, Landschap Erfgoed Utrecht, Het Utrechts Monumentenfonds, Usine, Utrecht Altijd

Academiegebouw

Academiegebouw flitspresentaties (te bezoeken met de Stadsgezichtentour)

Unie van Utrecht

Flitspresentatie Unie van Utrecht
Eind januari 1579 kwam in Utrecht een verdrag tot stand waarbij de Nederlandse gewesten die tegen Spanje in opstand waren gekomen, de handen ineen sloegen: de Unie van Utrecht. Plaats van handeling was de zaal die nu fungeert als de Aula van de Universiteit Utrecht. Dit verdrag kwam niet zonder slag of stoot tot stand en er gingen maanden van onderhandelen aan vooraf. En het resultaat was zeker niet wat sommigen ervan hadden gehoopt. Willem van Oranje was zelfs zwaar teleurgesteld. Niettemin legde dit verdrag de basis voor wat later zou uitgroeien tot de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en heeft de Unie tot 1795 als een soort Grondwet voor deze Republiek gefunctioneerd. In vijf minuten vertelt rijksarchivaris Kaj van Vliet u alles over het hoe en waarom van deze Unie van Utrecht, die nu een eigen venster krijgt in de Canon van de stad Utrecht - Canon van Nederland.

Door: Utrechts Archief – Kaj van Vliet

Draaiweg 1952 tekening Chris Schut

Flitspresentatie Industriële stadsgezichten aan de grens
Een flitspresentatie brengt u naar de randen van de stad tot 1970. Met twintig gekozen stadsgezichten lijkt Utrecht omgeven met bedrijven en industrie. Bert Poortman van Utrechtse Stichting voor Industrieel Erfgoed USINE neemt u mee naar de tijd van bedrijvig Utrecht en hoe dit steeds de contouren van de stad wist te vormen. Bepaalden bedrijven de grenzen en wat voor gevolgen had dit voor de huisvesting in de stad?

Door: USINE – Bert Poortman

Schermafbeelding LEU

Flitspresentatie Littekens in het landschap
Landschap Erfgoed Utrecht zet zich in voor het culturele erfgoed en landschap in de provincie Utrecht, die voor een belangrijk deel het gezicht van Utrecht bepalen. Dat doen we door Klompenpaden uit te zetten, verhalen te vertellen op UtrechtAltijd, vrijwilligers te ondersteunen, musea en boeren te helpen, onderwijsprogramma’s te ontwikkelen en nog heel veel meer. Op de Nacht neemt Landschap Erfgoed Utrecht je mee naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie, als militair erfgoed zeer bepalend voor het gezicht van de provincie en de stad. We laten je zien hoe wij landschapselementen en littekens van oorlogen in kaart brengen én hoe jij daaraan mee kunt doen!

Door: Landschap Erfgoed Utrecht – Daniëlle Schalkwijk  

Sterrenwijk

Flitspresentatie Sterrenwijk Een kijk op ’t Wijk
In het najaar heeft het Volksbuurtmuseum een tijdelijke tentoonstelling over de Sterrenwijk. Een kleine maar zeker niet onbekende wijk van Utrecht. In deze flitslezing nemen wij u aan de hand van een aantal foto’s mee vanaf de bouw, via de renovatie naar de huidige wijk. Zo geven wij een beeld van de groei van een nieuwbouwwijk tot een bekende volksbuurt. Een wijk van ons kent ons en we helpen elkaar als het nodig is.

Door: Volksbuurtmuseum - 

Stadsuitbreiding Moreelse

Flitspresentatie Een ander gezicht van Utrecht
Als verhalenplatform vertelt UtrechtAltijd de geschiedenis van de provincie Utrecht. Via beeld, tekst en geluid laten wij zien hoe Utrecht is gevormd, hoe het nu is en ook hoe het had kunnen zijn. Het gezicht van Utrecht is namelijk ontzettend veelzijdig en van veel afhankelijk. Zo is het erfgoedverleden van Utrecht een gevolg van mensen die keuzes hebben gemaakt. Aan de hand van 3 prikkelende voorbeelden bekijken we: hoe had Utrecht eruit gezien als die keuzes anders waren uitgevallen? Het aangezicht van Utrecht in haar veelzijdigheid wordt bepaald door de bewoners. Zij maken het veelzijdige Utrechtse verhaal. En jij dus ook!

Door: UtrechtAltijd – Pim Sierink

Refectiehuis

Flitspresentatie Het Refectiehuis-Twee gezichten in Utrecht

Het Refectiehuis, op de hoek van de Nieuwegracht en de Agnietenstraat, is een markant 371 jaar oud pand dat van binnen en van buiten grotendeels in originele staat is. Het Refectiehuis biedt zowel een historisch stadsgezicht als een historisch menselijk gezicht: dat van haar stichter Maria van Pallaes (1587–1664). Deze patriciër had in 1649 geen erfgenamen meer en besloot het geld te besteden aan armenzorg.

Ze kocht een stuk land aan de Agnietenstraat en liet daarop de cameren met een refectiehuis bouwen voor onbetaalde bewoning en een warme maaltijd voor arme mensen die geen andere inkomsten hadden.

Bouwhistoricus Lotte Zaaijer neemt u mee in de geschiedenis van dit pand.

Door: Het Utrechts Monumentenfonds

 

Alle rechten voorbehouden